Powołanie Członków Zarządu Energa SA na nową wspólną kadencję

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Raport bieżący nr  10/2022
 
Data: 30.03.2022 r.
 
Tytuł raportu: Powołanie Członków Zarządu Energa SA na nową wspólną kadencję
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Spółki na nową wspólną VII kadencję następujących osób:

- Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak na stanowisko Prezesa Zarządu,

- Pana Michała Perlika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

- Pani Adrianny Sikorskiej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji,

- Pana Janusza Szurskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,

- Pana Dominika Wadeckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Powołanie wyżej wymienionych osób do Zarządu Energa SA VII kadencji nastąpi w dniu następnym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu Spółki VII kadencji:

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Prezes Zarządu

Profesjonalna menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań biznesowych oraz zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze oil _ gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 7 maja 2020 roku w Zarządzie Energa SA. Związana jest także z PKN ORLEN S.A. od lutego 2018 roku, najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN (w tym strategii R_D), nadzór nad realizacją projektów strategicznych, przygotowanie i realizację projektów integracyjnych, współtworzenie i wdrażanie strategii spółki w zakresie inwestycji kapitałowych, a także kształtowanie i prowadzenie polityki informacyjnej oraz relacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak posiada również szerokie doświadczenie w sektorze bankowym. W latach 2016-2017 na stanowiskach menadżerskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej. W latach 2013-2016 jako menadżer w Plus Banku S.A. odpowiadała za budowę, kształtowanie i realizację strategii marketingowej oraz polityki komunikacji zewnętrznej. Z kolei w latach 2002-2012 w Invest Banku S.A. zarządzała bankowością detaliczną i odpowiadała za kształtowanie oferty produktowej oraz budowę i realizację strategii banku. Od 2001 do 2002 była menadżerem ds. kluczowych klientów w ComputerLand. Wcześniej pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe "Project Management" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym European Financial Planning Association. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, zarządzania projektami oraz umiejętności menedżerskich.

Zasiada w radach nadzorczych UNIPETROL, a.s., ORLEN Upstream Sp. z o.o. i jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Baltic Power sp. z o.o.

Pan Michał Perlik - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami rachunkowości, sprawozdawczości, kontrolingu, skarbu, strategii, M_A oraz relacji inwestorskich.

W marcu 2018 roku dołączył do Grupy ORLEN. W okresie od lutego 2019 roku do kwietnia 2020 roku sprawował funkcje Dyrektora Biura Strategii w PKN ORLEN S.A., gdzie odpowiadał za koordynację projektów strategicznych realizowanych w koncernie. Od 2020 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami w PKN ORLEN S.A., w ramach którego jest odpowiedzialny za zarządzanie rachunkowością i sprawozdawczością, skarbem, ryzykiem rynkowym oraz compliance w odniesieniu do regulacji finansowych, takich jak AML czy sankcje. Ponadto jest odpowiedzialny za koordynację procesu integracji obszarów finansów Grupy Energa i Grupy ORLEN.

Przed dołączeniem do Grupy ORLEN sprawował funkcje kierownicze w wielu firmach i instytucjach finansowych. W latach 2016-2018 jako Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju Biznesu w Cosmedica Sp. z o.o. odpowiadał m.in. za zarządzanie finansami grupy oraz koordynację i implementację projektów strategicznych. Będąc dyrektorem w PKO Banku Hipotecznym S.A. w latach 2015-2016 zarządzał obszarami kontrolingu i relacji inwestorskich. W latach 2008-2015 pracował w CEPD N.V. Holding, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie finansami holdingu, koordynację i aktywny udział w procesach M_A oraz prowadzenie projektów z zakresu wzrostu efektywności sprzedaży. Był szefem zespołów relacji inwestorskich w PZU S.A. (w latach 2002-2007) oraz ING Banku Śląskim S.A. (w latach 2007-2008).

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Rachunkowość i Finanse oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń) i Uniwersytetu im. Łazarskiego.

Pani Adrianna Sikorska - Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji

Od 17 grudnia 2019 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Energi. Odpowiedzialna za komunikację, społeczną odpowiedzialność biznesu, sponsoring oraz marketing.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach informacji, analiz i bezpieczeństwa. Dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu budowania strategii komunikacji oraz wiedzą związaną z mechanizmami finansowymi występującymi w podmiotach gospodarczych. Posiada doświadczenie w kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, tj. w komunikacji, bezpieczeństwie, finansach, logistyce i zasobach ludzkich.

W latach 2016-2019 na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w sektorze energii, związana zawodowo z podmiotami Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W latach 2013-2016 prowadziła działalność konsultingową w zakresie wykrywania ryzyk, nieprawidłowości w biznesie i ich eliminacji. W latach 2007-2013 ekspert CBA ds. analiz gospodarczych. W latach 1993-2007 na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w Policji.

Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pan Janusz Szurski - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

W Zarządzie Energa SA od 15 listopada 2021 roku. Menedżer zarządzający złożonymi projektami i zespołami, a także radca prawny posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z zapewnianiem profesjonalnej obsługi prawnej, korporacyjnej i regulacyjnej na rzecz dużych podmiotów prawa handlowego oraz instytucji publicznych.

Od 2018 roku związany z PKN ORLEN jako dyrektor Biura Prawnego, gdzie odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej ponad 30 spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, prowadzących działalność w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWILU SA oraz Energi Operatora SA, a także wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Unipetrol a.s.

Od lipca 2017 r. do lutego 2018 r. zajmował stanowisko dyrektora Biura Prawnego Energi SA. W latach 2004-2017 zatrudniony jako radca prawny, zastępca dyrektora oraz dyrektor Departamentu Prawnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie odpowiadał za zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej i procesowej na rzecz największej akredytowanej agencji płatniczej w Europie realizującej procesy przemian i działań służących rozwojowi polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach 1999-2003 zatrudniony na stanowiskach obsługi prawnej obszarów organizacji, inwestycji i eksploatacji PTC Sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska SA).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawych w Warszawie. Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz walidowany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. W grudniu 2019 został wymieniony w gronie najlepszych prawników Europy Środkowej i Wschodniej (ranking Legal 500 / GC Powerlist) w kategorii "Energy _ Utilities in Poland".

Pan Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

W Zarządzie Energa SA od 31 maja 2019 roku. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Collegium Humanum.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w sektorze bankowym w pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie. W latach 1999-2007 był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych. Od 2008 roku związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do grupy, uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. W 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z Grupą Kapitałową Energa związany jest od 2017 roku. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa zarządu tej Spółki.

Żadna z wyżej wymienionych osób nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energi SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem