Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2022 r.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   23/2022
 
Data: 27.04.2022 r.
 
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2022 r.
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za I kwartał 2022 roku.

Wybrane dane za I kwartał 2022 roku:

Przychody Grupy: 4 938 mln zł (wobec 3 441 mln zł w I kwartale 2021 roku).

EBITDA Grupy: 1 077 mln zł (wobec 758 mln zł w I kwartale 2021 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 712 mln zł (wobec 520 mln zł w I kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 306 mln zł (wobec 104 mln zł w I kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 59 mln zł (wobec 144 mln zł w I kwartale 2021 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 806 mln zł (wobec 484 mln zł w I kwartale 2021 roku).

Zysk netto Grupy: 611 mln zł (wobec 384 mln zł w I kwartale 2021 roku).

Nakłady inwestycyjne: 316 mln zł (wobec 345 mln zł w I kwartale 2021 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 6 211 GWh (wobec 5 806 GWh w I kwartale 2021 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 278 GWh (wobec 1 027 GWh w I kwartale 2021 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 717 GWh (wobec 4 917 GWh w I kwartale 2021 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2022 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 077 mln zł, co oznacza wzrost o 42% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 712 mln zł (wzrost o 192 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była przede wszystkim wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikającej z wyższych wolumenów sprzedaży usługi dystrybucyjnej, a także niższych wolumenów strat sieciowych oraz korzystnej wyceny szacunku niezafakturowanych strat sieciowych. Z kolei niekorzystnie na wyniki wpłynęło ujęcie skutków usuwania awarii masowych, które miały miejsce w styczniu i lutym br.

 

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 306 mln zł (wzrost o 202 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w I kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miały m.in. wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe wolumeny produkcji. Powyższe efekty zostały częściowo obniżone wyższym kosztem zakupu paliw oraz uprawnień do emisji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 59 mln zł (spadek o 85 mln zł r/r). Na spadek wyniku w I kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej (efekt niższego wolumenu sprzedaży oraz spadku marży jednostkowej) oraz niższa marża na sprzedaży gazu (efekt spadku marży jednostkowej).

Zysk netto Grupy w I kwartale 2022 roku wyniósł 611 mln zł w porównaniu do 384 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęła przede wszystkim poprawa w zakresie EBITDA.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za I kwartał 2022 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem