Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących
Data: 29.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA informuje, że w ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2022 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania:

a) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("EKO") - w wysokości 183 mln zł,

b) odpisów aktualizujących wartość posiadanych przez EKO aktywów trwałych (Elektrociepłownia Elbląg, Elektrociepłownia Kalisz, Ciepłownia w Żychlinie) - w łącznej wysokości 78 mln zł.

Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych Grupy Energa oraz na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA, które zostały przeprowadzone za II kwartał 2022 roku zgodnie z MSR 36.

Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi -63 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA -183 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości odpisów zostaną przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za pierwsze półrocze 2022 roku oraz w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za pierwsze półrocze 2022 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem