Podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027 dla jednostek należących do Grupy Energa

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr  47/2022
 
Data: 15.12.2022 r.
 
Tytuł raportu: Podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027 dla jednostek należących do Grupy Energa
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku, w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027, zakontraktowanych zostało łącznie 894,461 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Energa, w tym:

1) 736,513 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok),

2) 154,158 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 135,390 MW z umową mocową na 5 lat oraz 18,768 MW z umową mocową na 7 lat),

3) 3,790 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 7 lat).

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 406,35 do 372,51 zł/kW/rok, i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie trzech dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączne przychody Grupy Energa w 2027 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 363,44 mln zł.

W odniesieniu do kontraktów wieloletnich, Emitent informuje, że przewidywane przychody w ujęciu rocznym od 2027 roku mogą wynieść co najmniej 9,16 mln zł dla spółki Energa Wytwarzanie SA (łączne przychody w okresie 7 lat mogą wynieść co najmniej 64,12 mln zł) oraz co najmniej 55,01 mln zł dla spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (łączne przychody w okresie 5 lat mogą wynieść co najmniej 275,05 mln zł), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

PSE S.A. poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki ww. aukcji mocy w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem