Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rejestracja zmian w Statucie Energa SA
Data: 21.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   33/2022

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energa SA ("Spółka") powziął informację, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 roku.

Zmiany wprowadzone do Statutu ww. uchwałami zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 20 maja 2022 roku. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem