Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 38/2022
 
Data: 03.08.2022 r.
 
Tytuł raportu: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("Warunkowa Umowa Sprzedaży"), ("PGG"). Stronami sprzedającymi w Warunkowej Umowie Sprzedaży są: ECARB Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta), PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz WĘGLOKOKS S.A., a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Skarb Państwa").

Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, ECARB Sp. z o.o. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6.000.000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32% kapitału zakładowego PGG), za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła zero zł, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Emitenta i Grupy Energa.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ("KOWR") z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do treści art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

W wyniku zbycia akcji PGG Grupa Energa przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest poinformowanie w formie odrębnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Warunkowej Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem