Raport bieżący nr 39/2019

Data publikacji:

Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok

Raport bieżący nr 38/2019

Data publikacji:

Zawarcie Umowy pożyczki pomiędzy Energa S.A., Enea S.A. oraz Elektrownią Ostrołęka spółka z o.o. oraz planowana konwersja wierzytelności Energa S.A. i Enea S.A. z poprzednio udzielonej pożyczki dla Elektrowni Ostrołęka na udziały tej spółki

Raport bieżący nr 37/2019

Data publikacji:

Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

Raport bieżący nr 36/2019

Data publikacji:

Decyzja o rozpoczęciu procesu mającego na celu sprzedaż wybranych aktywów ciepłowniczych

Raport bieżący nr 35/2019

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 34/2019

Data publikacji:

Umieszczenie Energa S.A. na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

Raport bieżący nr 33/2019

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

Raport bieżący nr 32/2019

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Raport bieżący nr 31/2019

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr 30/2019

Data publikacji:

Umorzenie postępowania w wyniku cofnięcia pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 29/2019

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku

Raport bieżący nr 28/2019

Data publikacji:

Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

Raport bieżący nr 27/2019

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 26/2019

Data publikacji:

Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 25/2019

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr 24/2019

Data publikacji:

Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B

Raport bieżący nr 23/2019

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Raport bieżący nr 22/2019

Data publikacji:

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 21/2019

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 25 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr 20/2019

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 19/2019

Data publikacji:

Projekty uchwał na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA, zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r., otrzymane od akcjonariusza.

Raport bieżący nr 18/2019

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

Raport bieżący nr 17/2019

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2019

Data publikacji:

Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku

Raport bieżący nr 15/2019

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 14/2019

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2019

Raport bieżący nr 13/2019

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA - powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA

Raport bieżący nr 12/2019

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie ENERGA SA

Raport bieżący nr 11/2019

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 10/2019

Data publikacji:

Opinia Rady Nadzorczej Energa SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr 9/2019

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2019 r.

Raport bieżący nr 8/2019

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr 7/2019

Data publikacji:

Porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 6/2019

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

Raport bieżący nr 5/2019

Data publikacji:

Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

Raport bieżący nr 4/2019

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

Raport bieżący nr 3/2019

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019

Data publikacji:

Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący nr 1/2019

Data publikacji:

Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem