Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2019 r.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2019 r.
Data: 16.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019 roku.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 roku:

EBITDA Grupy 554 mln zł, w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 548 mln zł,

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 118 mln zł,

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -95 mln zł.

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 811 GWh,

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 025 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 968 GWh.

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 548 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) m.in. w efekcie korzystnej wyceny szacunku strat sieciowych. Zostało to częściowo zniwelowane wyższymi kosztami OPEX.

Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Efekt ten został częściowo pomniejszony przez wyższy koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji, wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła.

Na ujemny wynik EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w I kwartale 2019 roku, najistotniejszy wpływ miała Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją. Na dzień przekazania szacunkowych wyników Grupy ENERGA, nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy po nowelizacji, w związku z czym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów.

Wobec powyższego, Linia Biznesowa Sprzedaż kontynuowała fakturowanie zdecydowanej większości klientów po obniżonych cenach wynikających z Ustawy, jednocześnie nie otrzymując rekompensat. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem