Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną
Data: 29.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku powziął informację o zawiązaniu przez spółkę zależną - Energa-Obrót SA rezerwy księgowej w wysokości 31,2 mln zł. Rezerwa została zawiązana w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oddalającym powództwo Energa-Obrót SA w jednej ze spraw, o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r.

Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień dzisiejszy utworzona rezerwa w całości zabezpiecza roszczenia wobec Spółki Energa-Obrót SA na okoliczność ewentualnej ich przyszłej zapłaty.

Szacowany wpływ na wynik EBITDA Grupy ENERGA za I półrocze 2019 roku wynosi 31,2 mln zł.

Zawiązanie rezerwy nie jest równoznaczne ze zmianą stanowiska prezentowanego przez Energa-Obrót SA co do nieważności umów, o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r. Spółce Energa-Obrót SA przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. prawomocnego wyroku.

Energa-Obrót SA zawarła dotychczas pięć ugód z pozwanymi farmami wiatrowymi, a także prowadzi spory sądowe oraz negocjacje z innymi podmiotami, których wynikiem może być zawarcie kolejnych ugód, tj. ostateczne polubowne zakończenie sporów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem