Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Data: 22.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki ENERGA S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2019 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie zakończoną.

Warunki, na jakich zawarto ugodę, są satysfakcjonujące dla Energa-Obrót S.A. i nie wpływają istotnie na jej wynik finansowy.

Jest to piąta ugoda zawarta przez Energa-Obrót S.A. z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 43% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem