Raporty bieżącewersja do druku

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

30 października 2019
10:32
EN
Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Data: 30.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energa SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 31 stycznia br., informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku, którego termin wyznaczono pierwotnie na 6 listopada 2019 roku, zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2019 roku.