Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Data: 17.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym,

w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w II półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W dniu 17 stycznia 2019 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2018 rok wynosi 117,8 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 806 mln zł.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ENERGA za 2018 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem