Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok
Data: 13.03.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok.

Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2018 roku:

EBITDA Grupy 290 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja: 340 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 95 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż: -135 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 045 GWh,

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 615 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 027 GWh.

Wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok:

EBITDA Grupy 1 877 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 704 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 329 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż: -85 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 896 GWh,

Dystrybucja energii elektrycznej: 22 542 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 19 777 GWh.

W ramach badania przez audytora sprawozdań Grupy ENERGA, zgodnie z MSR 37 w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENERGA za 2018 rok w dniu 14 marca 2019 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem