Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B
Data: 26.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, tj. wejściem w życie Rozporządzenia UE 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, wprowadzającego m.in. ograniczenia w zakresie wsparcia w ramach mechanizmu rynku mocy dla istniejących jednostek wytwórczych opalanych paliwami kopalnymi, emitujących powyżej 550 g CO2 na kWh energii elektrycznej oraz powyżej 350 kg CO2 średnio w skali roku na kWe mocy zainstalowanej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które skutkują rozpoznaniem odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w Elektrowni Ostrołęka B.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości w I półroczu 2019 r. stwierdzono spadek wartości odzyskiwalnej aktywów w Elektrowni Ostrołęka B. W dniu 26 lipca 2019 r. podjęta została decyzja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 269,9 mln zł. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za I półrocze 2019 r. wynosi 218,6 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odpisu, wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 566,1 mln zł.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczny wynik testu i wielkość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2019 r.

Elektrownia Ostrołęka B posiada 5-letni kontrakt mocowy na lata 2021-2025.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem