Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki ENERGA SA informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jedna z 22 pozwanych przez Energa Obrót SA farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Strony kontynuują współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy.

Warunki, na jakich zawarto ugodę, są satysfakcjonujące dla stron i wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót SA.

Jest to czwarta ugoda zawarta przez Energa Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 35% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem