Raporty bieżącewersja do druku

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku

08 lipca 2019
22:42
EN
Tytuł raportu: Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku
Data: 08.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2019

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGA SA, przekazuje w załączeniu treść pytań akcjonariuszy Spółki zadanych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, które odbyło się 25 czerwca 2019 roku. wraz z odpowiedziami udzielonymi na te pytania.