Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Data: 11.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Zarząd ENERGA SA informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 259,87 PLN/kW/rok.

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 529 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 137,4 mln PLN.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa S.A. poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem