Raporty bieżącewersja do druku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

26 czerwca 2019
15:54
EN
Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA
Data: 26.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("ZWZ") w dniu 25 czerwca 2019 roku wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiła od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad oraz, że podczas ZWZ Pan Filip Wejman reprezentujący Akcjonariusza Fundację Client Earth – Prawnicy dla Ziemi zgłosił sprzeciw do uchwał nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.