Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku
Data: 03.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w związku z ponowną analizą danych finansowych, w dniu 3 czerwca 2019 roku powziął informację, że w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku nie zaktualizowano klasyfikacji zobowiązania z tytułu wyemitowanych euroobligacji w kwocie 2 151 mln zł, których termin zapadalności przypada na 19 marca 2020 roku. Zobowiązanie to zostało wykazane jako długoterminowe, a powinno zostać wykazane jako zobowiązanie krótkoterminowe.

W konsekwencji powyższego, oprócz zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, w nocie 17.3 Zobowiązania finansowe Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku zmieniona zostanie prezentacja ww. zobowiązania, natomiast w Informacji do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za I kwartał 2019 roku zmianie ulegnie wskaźnik płynności bieżącej (1,1 zamiast 1,9).

Zarząd Spółki dokona niezwłocznej korekty wyżej wymienionych sprawozdań zamieszczając w nich prawidłowe dane oraz poda je do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem