Raporty bieżącewersja do druku

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

01 sierpnia 2019
15:45
EN
Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
Data: 01.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ENERGA SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 31 stycznia br., informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku, którego termin wyznaczono pierwotnie na 07 sierpnia 2019 roku, zostanie opublikowany w dniu 27 września 2019 roku.