Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok
Data: 31.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 roku powziął informację o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G na 2020 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2020 dla Spółki Energa-Obrót SA (spółka w 100% zależna od Energa SA) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh.

W związku z faktem, że ww. zatwierdzona cena nie pokrywa w pełni kosztów uzasadnionych sprzedawanej energii elektrycznej w grupach taryfowych G, zgodnie z MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe) w Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 125 mln zł.

Spółka zastrzega, że wysokość rezerwy będzie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Energa za 2019 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem