Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2019

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2019
Data: 03.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 30 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji ENERGA SA od dnia 31 maja 2019 roku.

Pan Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Grzegorz Ksepko jest wiceprezesem ENERGA S.A. od dnia 1 lutego 2016 roku. W trakcie swojej pracy w zarządzie firmy sprawował nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności ENERGA SA: zarządzanie organizacją i ładem organizacyjnym oraz wartościami i standardami postępowania w grupie kapitałowej, polityka personalna, relacje instytucjonalne, nadzór korporacyjny i właścicielski, zarządzanie przez cele, komunikacja wewnętrzna, CSR i polityka środowiskowa. Prowadził między innymi nowatorski projekt restrukturyzacji wewnętrznej (Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy Kapitałowej Energa), w wyniku którego zredukowano liczbę podmiotów w Grupie o połowę. Odpowiadał również za proces zastąpienia dotychczasowego ładu organizacyjnego umową o współpracy i skutecznej implementacji jej zapisów.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004 roku ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski. W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem (wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W listopadzie 2010 roku uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego szczebla kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. Obsługiwał również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w 2006 roku. Uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji Prawa prasowego, nowelizacji ustawy o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz opracowywał projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej. W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997 roku szkołę języka angielskiego na University of California Los Angeles.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Ksepko nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENERGA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Grzegorz Ksepko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W Zarządzie Energa S.A. od 17.01.2017. Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: planowanie i analizy finansowe, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, polityka finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, kontrolling biznesowy, wynagradzanie członków organów spółek Grupy ENERGA, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ekspert z zakresu finansów i rachunkowości. Audytor. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Pracował również w Grupie Roboczej EUROSTAT, której zadaniem było przygotowanie i opracowanie Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Poseł na Sejm V Kadencji, w tym czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W okresie styczeń – listopad 2007 roku był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Współautor publikacji na temat audytu śledczego i kontroli państwowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Kościelniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENERGA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jacek Kościelniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe

w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w sektorze bankowym w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A.

w Lublinie. Od 1999 do 2007 r. był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych. Od 2008 r. związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do grupy, uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. W 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z Grupą Kapitałową Energa związany jest od 2017 r. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa zarządu tej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dominik Wadecki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENERGA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Dominik Wadecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem