Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings
Data: 03.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energi SA ("Spółka", "Energa") informuje, że w dniu 03.06.2019 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie "BB+" dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem w działalności Grupy Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym oraz stabilnością przepływów operacyjnych w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej. W zakresie projektu budowy elektrowni Ostrołęka C jako czynniki mitygujące ryzyko biznesowe Agencja podkreśla pozyskanie kontraktu z Rynku Mocy oraz partnerstwo strategiczne inwestora branżowego Enea S.A. Jednocześnie Fitch wskazuje, iż brak zamknięcia finansowania projektu do końca 2019 roku, zwiększenie zaangażowania finansowego Energi w projekcie ponad obecnie deklarowane bądź konieczność jego samodzielnej realizacji może rodzić ryzyko z perspektywy zachowania obecnego statusu ratingu. Ponadto, Agencja podkreśla niepewność przepływów operacyjnych Grupy w związku z dotychczasowym brakiem przepisów sankcjonujących mechanizm rekompensat w kontekście tzw. Ustawy o cenach energii w 2019 roku.

Fitch szacuje, iż z uwagi na ambitny plan inwestycyjny oraz tymczasowy wpływ zamrożenia cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych, w latach 2019-2020 wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) może znajdować się na granicznym poziomie 3,5, po czym od 2021 roku spadnie do poziomu 3,2.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem