Raport bieżący nr 41/2017

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku

Raport bieżący nr 40/2017

Data publikacji:

Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych

Raport bieżący nr 39/2017

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA

Raport bieżący nr 38/2017

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 37/2017

Data publikacji:

Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Raport bieżący nr 36/2017

Data publikacji:

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Raport bieżący nr 35/2017

Data publikacji:

Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA

Raport bieżący nr 34/2017

Data publikacji:

Wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu Sprzedaż

Raport bieżący nr 33/2017

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 32/2017

Data publikacji:

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 31/2017

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 30/2017

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 29/2017

Data publikacji:

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 28/2017

Data publikacji:

Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2016 rok

Raport bieżący nr 27/2017

Data publikacji:

Uzupełnienie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA SA zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 26/2017

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Raport bieżący nr 25/2017

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 24/2017

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 23/2017

Data publikacji:

Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Raport bieżący nr 22/2017

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 21/2017

Data publikacji:

Odstąpienie od udziału w procesie nabycia aktywów EDF w Polsce

Raport bieżący nr 20/2017

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2017

Raport bieżący nr 19/2017

Data publikacji:

Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej

Raport bieżący nr 18/2017

Data publikacji:

Decyzja o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej

Raport bieżący nr 17/2017

Data publikacji:

Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

Raport bieżący nr 16/2017

Data publikacji:

Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

Raport bieżący nr 15/2017

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017

Raport bieżący nr 14/2017

Data publikacji:

Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

Raport bieżący nr 13/2017

Data publikacji:

Odwołanie członka Zarządu

Raport bieżący nr 12/2017

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie ENERGA SA

Raport bieżący nr 11/2017

Data publikacji:

Potwierdzenie ratingu dla ENERGA SA przez Moody’s

Raport bieżący nr 10/2017

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA

Raport bieżący nr 9/2017

Data publikacji:

Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B

Raport bieżący nr 8/2017

Data publikacji:

Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

Raport bieżący nr 7/2017

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 6/2017

Data publikacji:

Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

Raport bieżący nr 5/2017

Data publikacji:

Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji.

Raport bieżący nr 4/2017

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2016

Raport bieżący nr 3/2017

Data publikacji:

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Raport bieżący nr 2/2017

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 1/2017

Data publikacji:

Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 55/2016

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem