Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Data: 05.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej ENERGA w 2018 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku.

- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe – 9 sierpnia 2018 roku.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 15 marca 2018 roku.

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 15 marca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ENERGA będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem