Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2017

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2017
Data: 19.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2017 roku.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 roku:

EBITDA Grupy 601 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja: 530 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 104 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż: -9 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 023 GWh,

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 623 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 094 GWh.

W I kwartale 2017 roku na wynik brutto Grupy miała wpływ wycena opcji na akcje spółki Polimex – Mostostal S.A. (które ewentualnie powstaną w wyniku konwersji obligacji zamiennych będących aktualnie w posiadaniu TF Silesia) w wysokości 53 mln zł. Wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku. Wielkość ta zostanie ujęta w przychodach z działalności finansowej. O ww. opcjach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem