Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych
Data: 13.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów Grupy ENERGA.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za III kwartał 2017 roku w dniu 13 października 2017 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy ENERGA wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmujące projektowane elektrownie wiatrowe.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w raporcie okresowym za III kwartał 2017 roku, którego publikacja nastąpi 8 listopada 2017 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem