Potwierdzenie ratingu dla ENERGA SA przez Moody’s

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Potwierdzenie ratingu dla ENERGA SA przez Moody’s
Data: 09.02.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA ("Spółka", "ENERGA") informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Agencja", "Moody’s") w dniu 9 lutego 2017 roku potwierdziła rating dla Spółki na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna.

W ocenie Agencji rating odzwierciedla wysoki udział regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy ENERGA i ogranicza ryzyka wynikające z realizowania znacznego programu inwestycyjnego zaktualizowanego w 2016 roku, skutkującego wzrostem wskaźników zadłużenia, oraz niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie Moody’s w swojej ocenie ratingowej zakłada, iż Grupa ENERGA nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Ponadto, rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży. Agencja zauważa, iż w dalszym ciągu pozostaje niepewny przyszły kształt rynku energii w Polsce z uwagi na m.in. planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji, iż ENERGA, pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, utrzyma wskaźniki zadłużenia na określonym poziomie.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Moody’s.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem