Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)
Data: 01.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z 20 lutego br. została zamknięta księga popytu dotycząca euroobligacji w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji ("Program EMTN").

Emisja zostanie przeprowadzona przez ENERGA Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100% zależną od ENERGA SA, która będzie gwarantem emisji. W procesie budowania księgi popytu ustalono następujące parametry:

1.Kwota emisji: 300,000,000 (słownie: trzysta milionów),

2.Waluta emisji: EUR,

3.Zapadalność: 10 lat,

4.Okresy odsetkowe: roczne,

5.Rentowność: 2,250%

6.Kupon: 2,125%,

7.Cena emisyjna: 98,892%.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 7 marca 2017 roku. Zamiarem ENERGA Finance AB (publ) jest notowanie w/w obligacji na giełdzie w Luksemburgu.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji Strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60% nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego Grupy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem