Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Data: 04.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA ("Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2017 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") zostały podpisane następujące umowy:

(i)umowa projektowa, określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego,

(ii)umowa subskrypcyjna ("Umowa Subskrypcyjna"), stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR ("Obligacje").

Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln EUR.

Emitowane Obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r.

Zgodnie z Umową Subskrypcyjną Obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej:

(i)125 mln EUR, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji,

(ii)125 mln EUR, o terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.

Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup Obligacji przez Spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż Obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie). W tym samym okresie Spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności Odsetek.

Planowana emisja Obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową Grupy i dywersyfikację jej źródeł finansowania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem