Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2016

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2016
Data: 18.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2016 roku oraz za 2016 rok.

Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2016 roku:

EBITDA Grupy 502 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja 412 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie 122 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż -19 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto 1 233 GWh.

Dystrybucja energii elektrycznej 5 442 GWh.

Sprzedaż energii elektrycznej (detal) 5 262 GWh.

Wyniki finansowe i operacyjne za 2016 rok:

EBITDA Grupy 2 031 mln zł, w tym:

EBITDA Segmentu Dystrybucja 1 722 mln zł,

EBITDA Segmentu Wytwarzanie 317 mln zł,

EBITDA Segmentu Sprzedaż 44 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto 3 947 GWh.

Dystrybucja energii elektrycznej 21 727 GWh.

Sprzedaż energii elektrycznej (detal) 19 628 GWh.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ujemny wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż jest rezultatem negatywnego wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym i niegotówkowym w wysokości -44 mln zł (zawiązanie rezerw ze względu na trwające postępowania administracyjne i sądowe).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2016 z 18 kwietnia 2016r. EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem