Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 22.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział zysku netto za 2016 rok, w wysokości 783 542 643,96 zł:

1)wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 78 672 751,66 zł, tj. 0,19 zł na akcję (10% zysku),

2)przeznaczenie zysku w wysokości 704 869 892,30 zł na kapitał zapasowy (90% zysku).

Powyższa propozycja wypłaty dywidendy jest wynikiem analizy sytuacji finansowej Spółki, obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowo-regulacyjnego oraz uwzględnia bieżące i planowane inwestycje Grupy ENERGA. W ocenie Spółki jej realizacja nie wpłynie negatywnie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy ENERGA, ani na możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy ENERGA zgodnie z jej założeniami.

Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku ENERGA SA jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosi on 728 047 318,80 zł, tj. 16,1% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 1 432 917 211,10 zł, tj. 31,7% kapitału zakładowego (tj. 95,1% wymaganej kwoty).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem