Raport bieżący nr 42/2021

Data publikacji:

Wydłużenie terminu obowiązywania listu intencyjnego dotyczącego CCGT w Gdańsku

Raport bieżący nr 41/2021

Data publikacji:

Podpisanie aneksu do porozumienia dotyczącego rozliczenia Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"

Raport bieżący nr 40/2021

Data publikacji:

Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2026 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 39/2021

Data publikacji:

Zawarcie długoterminowej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Raport bieżący nr 38/2021

Data publikacji:

Podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok dla jednostek należących do Grupy Energa

Raport bieżący nr 37/2021

Data publikacji:

Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

Raport bieżący nr 36/2021

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 35/2021

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 34/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku

Raport bieżący nr 33/2021

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 32/2021

Data publikacji:

Potwierdzenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's

Raport bieżący nr 31/2021

Data publikacji:

Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu oraz aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030

Raport bieżący nr 30/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2021 roku

Raport bieżący nr 29/2021

Data publikacji:

Zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE

Raport bieżący nr 28/2021

Data publikacji:

Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

Raport bieżący nr 27/2021

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 26/2021

Data publikacji:

Częściowe rozwiązanie rezerwy utworzonej na rozliczenie Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C

Raport bieżący nr 25/2021

Data publikacji:

Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce

Raport bieżący nr 24/2021

Data publikacji:

Wyodrębnienie Projektu Gazowego z Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. w drodze jego sprzedaży na rzecz CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 23/2021

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 14 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 22/2021

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Raport bieżący nr 21/2021

Data publikacji:

Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030

Raport bieżący nr 20/2021

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 19/2021

Data publikacji:

Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Raport bieżący nr 18/2021

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Raport bieżący nr 17/2021

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 14 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 16/2021

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 14 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 15/2021

Data publikacji:

Porozumienie między Energa SA i PKN ORLEN S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce

Raport bieżący nr 14/2021

Data publikacji:

Ocena Rady Nadzorczej Energi SA dotycząca wniosku ws. pokrycia straty netto za 2020 rok z kapitału rezerwowego

Raport bieżący nr 13/2021

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 12/2021

Data publikacji:

Wpłacenie przez powodów kaucji na zabezpieczenie roszczeń Energi SA zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Raport bieżący nr 11/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.

Raport bieżący nr 10/2021

Data publikacji:

Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030

Raport bieżący nr 9/2021

Data publikacji:

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Raport bieżący nr 8/2021

Data publikacji:

Zgoda UOKiK na utworzenie CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wspólnie z PKN ORLEN S.A. i PGNiG S.A.

Raport bieżący nr 7/2021

Data publikacji:

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Raport bieżący nr 6/2021

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Raport bieżący nr 5/2021

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Raport bieżący nr 4/2021

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok

Raport bieżący nr 3/2021

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport bieżący nr 2/2021

Data publikacji:

Zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 1/2021

Data publikacji:

Informacja o wynikach testów na utratę wartości

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem