Częściowe rozwiązanie rezerwy utworzonej na rozliczenie Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C

Należy do:

Tytuł raportu: Częściowe rozwiązanie rezerwy utworzonej na rozliczenie Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C
Data: 09.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w ramach prac nad przygotowaniem skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku, w dniu 9 lipca 2021 roku zidentyfikowana została możliwość częściowego rozwiązania rezerwy do poziomu 107 mln zł utworzonej pierwotnie w kwocie 218 mln zł na finansowanie spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("SPV") dla celów rozliczenia projektu budowy Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy 1000 MW ("Projekt Węglowy") realizowanego przez SPV. O utworzeniu ww. rezerwy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 60/2020 z 23 lipca 2020 roku.

Częściowe rozwiązanie rezerwy nastąpiło w związku z planowanym rozliczeniem Projektu Węglowego na zasadach wskazanych w raportach bieżących nr 24/2021 i nr 25/2021 z 25 czerwca 2021 roku.

Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa oraz jednostkowy wynik netto Energa SA za I półrocze 2021 r. wyniesie ok. 111 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, powiększającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie przedstawiona w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2021 r. oraz w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za I półrocze 2021 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem