Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji

Należy do:

Data: 14.04.2021 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2021
 
Tytuł raportu: Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA – ustanowienie kaucji
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Spółkę, w dniu 12 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie, w którym zmienił wcześniejsze postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r. o udzieleniu akcjonariuszom Spółki zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Uchwała"). Postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r. zostało zmienione w ten sposób, że uzależniono jego wykonanie od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1.360.326,23 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki powstałych w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie nie zawiera uzasadnienia. Postanowienie jest prawomocne.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem