Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.

Należy do:

Data: 28.04.2021 r.
 
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.
 
Raport bieżący nr 11/2021
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za I kwartał 2021 roku.

Wybrane dane za I kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 460 mln zł (wobec 3 289 mln zł w I kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy: 758 mln zł (wobec 568 mln zł w I kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 520 mln zł (wobec 493 mln zł w I kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 104 mln zł (wobec 69 mln zł w I kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 144 mln zł (wobec 34 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 484 mln zł (wobec 307 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wynik netto Grupy: 384 mln zł (wobec 111 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 345 mln zł (wobec 331 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 806 GWh (wobec 5 694 GWh w I kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 027 GWh (wobec 801 GWh w I kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 917 GWh (wobec 4 922 GWh w I kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 758 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 520 mln zł (wzrost o 27 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA były korzystne zdarzenia jednorazowe dotyczące sprawy spornej oraz rezerw aktuarialnych, przy niższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikającej z wyższych kosztów strat sieciowych (przede wszystkim w efekcie niekorzystnego wolumenu).

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 104 mln zł (wzrost o 35 mln zł r/r). Na wyniki Linii pozytywny wpływ miały głównie wyższe wolumeny produkcji energii w elektrowni w Ostrołęce i źródłach wodnych, jak również wyższe ceny sprzedaży energii. Wyższe były także przychody ze sprzedaży usług systemowych głównie na skutek wdrożenia z początkiem 2021 r. mechanizmu Rynku Mocy. Niekorzystnie wpłynął z kolei wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższy przychód ze sprzedaży zielonych praw majątkowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 144 mln zł (wzrost o 110 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w I kwartale 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał efekt niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie) oraz ogólna poprawa marż w sprzedaży do pozostałych klientów.

Zysk netto Grupy w I kwartale 2021 roku wyniósł 384 mln zł w porównaniu do 111 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości wyniku r/r wpłynęła przede wszystkim poprawa w zakresie EBITDA.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem