Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu oraz aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu oraz aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030
Data: 31.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   31/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA ("Emitent") informuje, że 31 sierpnia 2021 roku Emitent zawarł z PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), akcjonariuszem strategicznym Emitenta, porozumienie w sprawie finansowania ("Porozumienie") budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu ("Projekt"). W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Projektu, PKN ORLEN zobowiązał się w Porozumieniu do pokrycia do 100% nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż 1,8 mld zł, pod warunkiem zawarcia przez spółkę CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (spółka celowa realizująca Projekt w 100% zależna od Emitenta) umowy mocowej. Pokrycie wskazanych nakładów inwestycyjnych, nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych Emitentowi lub spółce CCGT Grudziądz Sp. z o.o. na kapitał własny lub obcy. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Grudziądz Sp. z o.o. oraz kierowania Projektem.

Jednocześnie w dniu 31 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Energa SA podjęła uchwałę o aktualizacji "Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030" ("WPIS"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2021 z 27 kwietnia 2021 roku. Zgodnie aktualną wersją WPIS łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Energa planowane na lata 2021-2030 wynoszą ok. 31,5 mld zł (w tym ok. 13,6 mld zł na Linię Biznesową Wytwarzanie), z czego ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Kwoty przeznaczone w latach 2021-2030 na Linię Biznesową Dystrybucja (ok. 16,9 mld zł) oraz Linię Biznesową Sprzedaż i pozostałe spółki (ok. 1,1 mld zł) nie uległy zmianie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem