Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
Data: 27.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa S.A. ("Emitent") informuje, że 27 maja 2021 roku Emitent, ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("SPV") zawarły umowę zmieniającą ("Aneks") Porozumienie w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2020 z 22 grudnia 2020 roku ("Porozumienie podziałowe").

Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, realizacja wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV nastąpi bądź (i) w drodze sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, bądź (ii) w drodze podziału SPV przez wydzielenie w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych ("Transakcja"). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego z SPV poprzez sprzedaż aktywów i pasywów nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego.

Również w przypadku sprzedaży Projektu Gazowego, sprzedaż ta zostanie dokonana na rzecz spółki wskazanej przez Emitenta i będącej spółką z grupy kapitałowej Emitenta bądź grupy kapitałowej, do której Emitent należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci.

Aneks wprowadził nadto następujące postanowienia zmieniające treść Porozumienia podziałowego:

1) do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia Transakcji uprawniony jest w sposób wiążący Emitent, przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy ENEA S.A. jako wspólnika SPV.

2) w razie wyboru sprzedaży, po wykonaniu Transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023; decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia.

Strony planują zawarcie Transakcji do końca drugiego kwartału 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem