Porozumienie między Energa SA i PKN ORLEN S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce

Należy do:

Data: 18.05.2021 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2021
 
Tytuł raportu: Porozumienie między Energa SA i PKN ORLEN S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa S.A. ("Emitent") informuje, że 18 maja 2021 roku Emitent zawarł z PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy Emitenta i PKN ORLEN ("Strony"), ("Porozumienie") przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej z 22 grudnia 2020 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2020 z 22 grudnia 2020 roku) zawartej pomiędzy Emitentem, PKN ORLEN i PGNIG S.A. dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka "C" ("Umowa inwestycyjna").

Zgodnie z podpisaną 22 grudnia 2020 roku Umową inwestycyjną realizacja budowy Elektrowni Ostrołęka C nastąpi poprzez wspólnego przedsiębiorcę, tj. CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (obecnie spółkę jednoosobową zależną od Emitenta), w której kapitale zakładowym Emitent oraz PKN ORLEN obejmą łącznie 51% udziałów ("Pula udziałów"), a PGNiG S.A. obejmie pozostałe 49% udziałów.

W podpisanym dzisiaj Porozumieniu Emitent oraz PKN ORLEN uzgodniły, że z przypadającej im Puli udziałów Emitent obejmie 50%+1 udział spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., a PKN ORLEN pozostałe udziały z przypadającej dla obydwu spółek Puli udziałów.

Zgodnie z Umową inwestycyjną przystąpienie PGNIG S.A. do CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. uzależnione jest od ziszczenia się przewidzianych w Umowie inwestycyjnej przesłanek. W przypadku, gdy PGNIG S.A. nie przystąpi do spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., w szczególności gdy nie zrealizują się przesłanki oznaczone w Umowie inwestycyjnej, 49% udziałów w CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. przewidzianych dla PGNIG S.A., obejmie PKN ORLEN.

Ponadto zgodnie z Porozumieniem w przypadku powstania ryzyka naruszenia przez Emitenta wymogów umów o finansowanie, PKN ORLEN udzieli Emitentowi finansowania, niezbędnego do sfinansowania projektu w kwocie nie wyższej niż 1,55 mld zł.

Emitent będzie wykonywać nadzór nad spółką CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. jako spółką zależną i wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, w tym prowadzić będzie czynności administracyjne, nadzór merytoryczny i organizacyjny oraz wszelkie ustalenia z PGNIG S.A. poza ustaleniami dotyczącymi finansowania realizowanego projektu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem