Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce

Należy do:

Tytuł raportu: Podpisanie dokumentów dotyczących rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C oraz realizacji Projektu Gazowego w Ostrołęce
Data: 25.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że powziął informację o podpisaniu w dniu 25 czerwca br. pomiędzy spółką Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (podmiot powiązany z Emitentem, dalej "EO" lub "Zamawiający Projekt Węglowy") i spółką CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta, dalej "CCGT Ostrołęka" lub "Zamawiający Projekt Gazowy") z jednej strony, a GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GE Steam Power Systems S.A.S. (poprzednia firma: ALSTOM Power Systems S.A.S.) z siedzibą w Boulogne-Billancourt, Francja (zwanymi łącznie "Wykonawcą Projektu Węglowego") oraz General Electric Global Services, GmbH z siedzibą w Baden, Szwajcaria (razem z GE Power sp. z o.o. zwanymi łącznie "Wykonawcą Projektu Gazowego") z drugiej strony "Dokumentu zmiany kontraktu z dnia 12 lipca 2018 r. na budowę Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy 1000 MW" ("Dokument Zmiany Kontraktu"), wraz z jednocześnie zawieranymi przez odpowiednio określone strony Aneksem Gazowym wraz z Umową Serwisową oraz Porozumieniem dotyczącym rozliczenia realizacji Projektu Węglowego, których zasadniczą charakterystykę Emitent przedstawia poniżej.

I. Zgodnie z Dokumentem Zmiany Kontraktu:

1) zasady i warunki realizacji inwestycji objętej kontraktem z dnia 12 lipca 2018 r. na budowę Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy 1000 MW zawartym między Zamawiającym Projekt Węglowy a Wykonawcą Projektu Węglowego ("Kontrakt") po zmianie technologii i uzgodnieniu przedmiotu inwestycji, jako budowy elektrowni gazowo–parowej (w miejsce elektrowni węglowej), to jest Projektu Gazowego określa dokument aneksu do Kontraktu zatytułowany "Kontrakt na budowę elektrowni gazowo–parowej" ("Aneks Gazowy"), który zastępuje dotychczasowe postanowienia Kontraktu w całości;

2) stronami Aneksu Gazowego odpowiedzialnymi za wykonanie Projektu Gazowego będzie jako wykonawca Wykonawca Projektu Gazowego, a jako inwestor (zamawiający) Zamawiający Projekt Gazowy;

co za tym idzie: w miejsce dotychczasowego uczestnika po stronie wykonawcy Kontraktu wstąpiła General Electric Global Services, GmbH z siedzibą w Baden (Szwajcaria), w miejsce zamawiającego EO, CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., a EO nie jest uczestnikiem Projektu Gazowego i w konsekwencji nie będą jej przysługiwały żadne prawa, ani nie będą na niej spoczywały żadne obowiązki wynikające z Aneksu Gazowego;

3) zasady i warunki rozliczenia prac wykonanych przy realizacji Kontraktu, poprzedzających zawieszenie jego wykonywania (vide raport bieżący Emitenta nr 9/2020 z 14 lutego 2020 r.), oraz po okresie zawieszenia do wdrożenia decyzji o zmianie technologii i określeniu przedmiotu inwestycji, jako budowy elektrowni gazowo–parowej (w miejsce elektrowni węglowej – vide raport bieżący Emitenta nr 51/2020 z 2 czerwca 2020 r.) reguluje porozumienie pomiędzy EO a Wykonawcą Projektu Węglowego dotyczące rozliczenia Projektu Węglowego w ramach Kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C" ("Porozumienie ws. Rozliczenia").

II. Przedmiotem Aneksu Gazowego jest budowa elektrowni gazowo–parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 2,5 mld zł, która zlokalizowana będzie w Ostrołęce na terenie pierwotnie wykorzystanym w projekcie budowy bloku węglowego. Blok będzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym. Zostanie zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie jako "brown field" – z maksymalnym wykorzystaniem infrastruktury budowlanej zrealizowanej dla Projektu Węglowego. Kontrakt będzie zrealizowany w formule "pod klucz", obejmującej realizację wszystkich prac w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu Zamawiającego Projekt Gazowy zamiennych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, ruch próbny, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu. Projekt budowlany zostanie opracowany przez Zamawiającego Projekt Gazowy, a Wykonawca Projektu Gazowego uwzględni go przy projektowaniu, zaktualizuje lub uzupełni oraz zaktualizuje posiadane decyzje i pozwolenie na budowę. Harmonogram realizacji Projektu Gazowego przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych z końcem 2021 r., a oddanie elektrowni do użytku w 2025 r. Podpisanie powyższego Aneksu Gazowego jest realizacją czynności związanych z wprowadzeniem procedury zmiany Kontraktu, stosownie do postanowień regulujących jego zmiany, którą to zmianę zainicjowała EO na podstawie decyzji wspólników z dnia 2 czerwca 2020 roku (vide ww. raport bieżący Emitenta nr 51/2020 z 2 czerwca 2020 r.).

III. Porozumienie ws. Rozliczenia reguluje prawa i obowiązki EO oraz Wykonawcy Projektu Węglowego głównie w zakresie rozliczenia wykonywanych przez Wykonawcę Projektu Węglowego prac w ramach realizacji tego projektu, w zakresie prac budowlanych do momentu ich wstrzymania wskutek zawieszenia wykonania Kontraktu, czynności zachowawczych i zabezpieczających wykonywanych w okresie zawieszenia Kontraktu oraz prac związanych z zakończeniem prac dedykowanych dla realizacji Projektu Węglowego. Zgodnie z tym porozumieniem rozliczenie realizacji Projektu Węglowego nastąpi do końca 2021 roku, a całkowita kwota jaką EO będzie zobowiązana zapłacić na rzecz Wykonawcy Projektu Węglowego nie przekroczy 1,35 mld zł (netto).

Emitent wyjaśnia, że szczególna konstrukcja Dokumentu Zmiany Kontraktu ma na celu umożliwienie realizacji Projektu Gazowego przez CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., jako spółki, która zastąpi EO w realizacji inwestycji zlokalizowanej w Ostrołęce, albowiem Emitent i ENEA S.A. (jako wspólnicy EO) zawarły w dniu 22 grudnia 2020 r. porozumienia (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.), w których to ENEA S.A. potwierdziła swoje oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie Gazowym, a zarazem ustaliły, że Projekt Gazowy realizować ma spółka, do której przeniesione zostaną składniki mienia służące realizacji Projektu Gazowego. Spółka CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. założona została jako spółka celowa dedykowana do realizacji jednego z powyższych porozumień (Porozumienia podziałowego), w związku z tym w dniu 25 czerwca br. zawarła z EO umowę sprzedaży w celu nabycia przedsiębiorstwa EO, umożliwiającego realizację Projektu Gazowego, o czym informuje raport bieżący Emitenta nr 24/2021 z 25 czerwca 2021 r.

Konstrukcja Dokumentu Zmiany Kontraktu wraz z połączonym z nim Porozumieniem ws. Rozliczenia wypełnia potrzebę wykonania drugiego porozumienia spośród zawartych w dniu 22 grudnia 2020 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2020 z 22 grudnia 2020 r. Podpisanie powyższego porozumienia jest realizacją porozumienia zawartego dnia 22 grudnia 2020 r. pomiędzy Emitentem a ENEA S.A. w sprawie współpracy przy rozliczeniu Projektu Węglowego, to jest Porozumienia rozliczeniowego przewidującego, że koszty związane z Projektem Węglowym będą rozliczane proporcjonalnie przez strony tego porozumienia (ENEA S.A. i Emitenta) według dotychczasowych zasad oraz w ramach limitów przyjętych w porozumieniu zawartym między Emitentem a ENEA S.A. w dniu 30 kwietnia 2019 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2019 z 30 kwietnia 2019 roku. Emitent poinformuje o ostatecznym rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z Projektem Węglowym w odrębnym raporcie bieżącym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem