Informacja o wynikach testów na utratę wartości

Należy do:

Data: 07.01.2021 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2021
 
Tytuł raportu: Informacja o wynikach testów na utratę wartości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku powziął informację o wynikach testów na utratę wartości aktywów trwałych Grupy Energa ("Grupa") oraz na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA, które zostały przeprowadzone za II półrocze 2020 roku zgodnie z MSR 36.

W wyniku przeprowadzenia ww. testów stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych Grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych Grupy w łącznej wysokości 18 mln zł.

Ponadto, w efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA, łączny wynik dokonanych i odwróconych odpisów aktualizujących wyniósł -13 mln zł.

Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2020 rok wynosi +133 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2020 rok -10 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Wpłyną one na wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych).

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2020 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2020 rok.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem