Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030
Data: 31.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   21/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu "Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030" ("SPR").

SPR zastępuje "Strategię Grupy ENERGA na lata 2016-2025", wyznaczając ramy działania i rozwoju Grupy Energa w horyzoncie do 2030 roku zgodnie z ogłoszoną przez PKN ORLEN S.A., akcjonariusza strategicznego Spółki, "Strategią Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku".

SPR opisuje wkład Grupy Energa do realizacji ww. Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto uwzględnia realizację najważniejszych inicjatyw wchodzących w zakres integracji obu grup oraz kluczowe trendy wpływające na kształt i funkcjonowanie krajowego rynku energii.

Główne cele strategiczne Grupy Energa na lata 2021-2030:

a) w obszarze dystrybucji: budowa i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju sieci WN, SN, nN i podnoszenie jakości obsługi klientów,

b) w zakresie wytwarzania: rozwój nowych mocy OZE - fotowoltaicznych, morskich elektrowni wiatrowych, a w przypadku złagodzenia regulacji, również lądowych elektrowni wiatrowych. W obszarze elektrowni systemowych celem strategicznym jest udział w realizacji nowych mocy w instalacjach gazowych oraz modernizacja instalacji kogeneracyjnych,

c) w obszarze sprzedaży: przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów.

W ramach SPR Grupa Energa planuje osiągnąć:

• ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe,

• udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe,

• redukcję emisji CO2/MWh o 33% w porównaniu do 2019 roku,

• zwiększenie udziału liczników zdalnego odczytu (AMI) zainstalowanych u klientów do 100% w 2026 roku.

Planowane jest, że realizacja ww. celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku.

Dokumentem prognostycznym SPR, który odzwierciedla aktualne założenia w zakresie inwestycji w Grupie Energa jest "Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030" ("WPIS"). Został on zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Energa SA w dniu 27 kwietnia br., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2021 z 27 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z WPIS łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem