Raport bieżący nr 56/2018

Data publikacji:

Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 55/2018

Data publikacji:

Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 54/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 53/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA oraz Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 52/2018

Data publikacji:

Uchwały Rady Nadzorczej Energa S.A. dotyczące wyrażenia zgody na wydanie przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 51/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 50/2018/K

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA -korekta

Raport bieżący nr 49/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

Raport bieżący nr 48/2018

Data publikacji:

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 47/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok opublikowane przez PSE S.A.

Raport bieżący nr 46/2018/K

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA - korekta

Raport bieżący nr 46/2018

Data publikacji:

Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

Raport bieżący nr 45/2018

Data publikacji:

Odpowiedzi na pytania złożone przez pełnomocnika akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych

Raport bieżący nr 44/2018

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku

Raport bieżący nr 43/2018

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 3 września 2018 roku

Raport bieżący nr 42/2018

Data publikacji:

Podpisanie Porozumienia ws. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Energia w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C

Raport bieżący nr 41/2018

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 40/2018

Data publikacji:

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 39/2018

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 38/2018

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 37/2018

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 36/2018

Data publikacji:

Odwołanie Prezesa Zarządu ENERGA SA

Raport bieżący nr 35/2018

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych.

Raport bieżący nr 34/2018

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał 2018 i I półrocze 2018 r.

Raport bieżący nr 33/2018

Data publikacji:

Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

Raport bieżący nr 32/2018

Data publikacji:

Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" z Generalnym Wykonawcą

Raport bieżący nr 31/2018

Data publikacji:

Określenie przez Radę Nadzorczą ENERGA SA sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą

Raport bieżący nr 30/2018

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 27 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 29/2018

Data publikacji:

Informacje na temat powołanego Prezesa Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018

Raport bieżący nr 28/2018

Data publikacji:

Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW".

Raport bieżący nr 27/2018

Data publikacji:

Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący nr 26/2018

Data publikacji:

Powołanie Prezesa Zarządu ENERGA SA

Raport bieżący nr 25/2018

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 24/2018

Data publikacji:

Szacunkowy wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych na wyniki finansowe Emitenta

Raport bieżący nr 23/2018

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Raport bieżący nr 22/2018

Data publikacji:

Wyroki w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia

Raport bieżący nr 21/2018

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 20/2018

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 19/2018

Data publikacji:

Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

Raport bieżący nr 18/2018

Data publikacji:

Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 17/2018

Data publikacji:

Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

Raport bieżący nr 16/2018

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

Raport bieżący nr 15/2018

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2018

Raport bieżący nr 14/2018

Data publikacji:

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

Raport bieżący nr 13/2018

Data publikacji:

Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERGA SA i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

Raport bieżący nr 12/2018

Data publikacji:

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Raport bieżący nr 11/2018

Data publikacji:

Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

Raport bieżący nr 10/2018

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 9/2018

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 lutego 2018 roku

Raport bieżący nr 8/2018

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 7/2018

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 6/2018

Data publikacji:

Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr 5/2018/K

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2017 roku oraz za 2017 rok - korekta

Raport bieżący nr 5/2018

Data publikacji:

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2017 roku oraz za 2017 rok

Raport bieżący nr 4/2018

Data publikacji:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 3/2018

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 2/2018

Data publikacji:

Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący nr 1/2018

Data publikacji:

Aktualizacja szacunkowej wartości umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem