Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok opublikowane przez PSE S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok opublikowane przez PSE S.A.
Data: 20.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (skorygowanego raportem bieżącym nr 46/2018/K), Zarząd ENERGA SA informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2021, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 240,32 PLN/kW/rok.

Łączne przychody Grupy ENERGA z rynku mocy w latach 2021-2025 mogą wynosić 797 mln PLN, w tym:

1) 703 mln PLN stanowić mogą przychody przypadające na jednostki modernizowane (z umową mocową na 5 lat), przy czym cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych;

2) 94 mln PLN stanowić mogą przychody przypadające na jednostki istniejące i jednostki redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok).

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa S.A. poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem