Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych.
Data: 18.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki ENERGA S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2018 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały spór za definitywnie zakończony.

Warunki na jakich ugodę zawarto są satysfakcjonujące dla obu stron i nie wpływają niekorzystnie na wynik finansowy Energa-Obrót S.A.

Jest to trzecia ugoda zawarta przez Energa-Obrót S.A. z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, z którymi zawarto dotychczas ugody stanowi ponad 31% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem