Raporty bieżącewersja do druku

Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C

29 grudnia 2018
18:53
EN
Tytuł raportu: Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C
Data: 29.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z 19 grudnia 2018 roku Zarząd ENERGA SA ("Emitent") informuje, że 29 grudnia 2018 roku powziął informację o podjęciu w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed ) związanego z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW.

Ponadto Emitent informuje, że powziął informację od Zarządu Spółki o wydaniu 28 grudnia 2018 roku przez tę Spółkę polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. - lidera konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S.