Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Data: 02.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym,

tj. podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych. W dniu 2 lipca 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 116,6 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Wpłynie ona pozytywnie na wynik operacyjny Grupy ENERGA pozostając bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 664,36 mln zł.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2018 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem