Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Data: 10.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że otrzymał informacyjnie od Akcjonariusza w dniu 9 sierpnia 2018 roku pozew Akcjonariusza (wraz z informacją o jego wniesieniu do Sądu Okręgowego w Gdańsku) o uchylenie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 27 czerwca 2018 roku, w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,

- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu ENERGA S.A., tj. Dariuszowi Kaśków, Mariuszowi Rędaszka, Grzegorzowi Ksepko, Przemysławowi Piesiewiczowi, Marioli Annie Zmudzińskiej, Jackowi Kościelniakowi, Alicji Barbarze Klimiuk i Danielowi Obajtkowi, z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,

- udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pauli Ziemieckiej – Księżak z wykonywania przez nią obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ENERGA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,

- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny i Spółka będzie wnosić o oddalenie powództwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem