Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Data: 23.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że otrzymał od Sądu Okręgowego w Gdańsku odpis pozwu Akcjonariusza ("Powód") o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") podjętych w dniu 27 czerwca 2018 roku, w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;

- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

Wraz z odpisem pozwu Sąd Okręgowy w Gdańsku doręczył także odpis postanowienia o umorzeniu postępowania, co do żądania uchylenia następujących uchwał ZWZ spółki ENERGA SA podjętych w dniu 27 czerwca 2018 r., tj. uchwał w sprawie:

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu ENERGA S.A., tj. Dariuszowi Kaśków, Mariuszowi Rędaszka, Grzegorzowi Ksepko, Przemysławowi Piesiewiczowi, Marioli Annie Zmudzińskiej, Jackowi Kościelniakowi, Alicji Barbarze Klimiuk i Danielowi Obajtkowi, z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,

- udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej ENERGA S.A. Pauli Ziemieckiej – Księżak z wykonywania przez nią obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,

Postępowanie umorzono w związku z cofnięciem pozwu we wskazanym wyżej zakresie przed doręczeniem pozwanej odpisu pozwu.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny i Spółka będzie wnosić o oddalenie powództwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem