Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C
Data: 29.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz wsparcia finansowego w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat, oraz w związku z gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. Etapu Budowy, w dniu 28 grudnia 2018 roku ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. rozwiązały Umowę Inwestycyjną z dnia 8 grudnia 2016 r. zmienioną aneksem nr 1/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, wiążącą w/w podmioty, o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2016 z dnia 08.12.2016 r. oraz nr 12/2018 z dnia 26.03.2018 r. i zawarły Porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy Emitenta i ENEA S.A. oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C ("Projekt") w fazie budowy.

Emitent i Enea S.A. deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji Etapu Budowy w wysokości: Enea S.A. 1 miliard złotych, a Energa S.A. nie mniej niż 1 miliard złotych i inni inwestorzy – w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych Projektu, według modelu finansowego Projektu, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również środki zaangażowane przez strony w Projekt przed dniem zawarcia Porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów.

Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w Projekt zostaną uzgodnione do dnia 28 stycznia 2019 roku.

Udzielenie Spółce przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia Etapu Budowy nastąpi w sposób nie naruszający zobowiązań określonych w zawartych przez Emitenta umowach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy lub umów dotyczących finansowania Projektu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem